Gjort idag då?

Satt potatis, sökt nytt jobb, blivit hundbiten. Som vilken vardag som helst.