Ny tröjteckning

Efter ett snabbt besök på Naturhistoriska museet före jul så blev det ett stegosaurusskelett den här gången. Det är lite svårupptäckt, men Emmett påpekade att det är precis vad ett fossil ska vara.