Sakliga informationskällor

Om man vill ha fakta om coronaviruset, dess spridning och hantering från olika myndighetshåll och även råd och info om hur man som medborgare kan och bör göra för att hjälpa till att minska spridningen finns det pålitliga källor att gå till:

Regeringskansliet

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Krisinformation.se

1177 Vårdguiden (info på 20 olika språk)