Distanskurs

Höstterminen har börjat med en universitetskurs i apputveckling för Android. Har alltid tyckt att programmering i olika former verkar vara en bra sak att kunna. Och det hade varit ännu bättre om jag förstått mig på hur kursen egentligen är upplagd. Borde ju inte vara särskilt krångligt att hitta all info man behöver via portalen. Men joho då, det är det. Det hela kan jämföras med cykelvägarna i Göteborg: man trampar på ett steg i taget och tror att man sakta men säkert närmar sig sin destination, men plötsligt har man hamnat antingen ute på en motorled eller i en återvändsgränd.

Mitt arma tålamod. Det sätts på hårda prov just nu…