I valet mellan ritplatta och keyboard

…var det ovanpågrannens dumdumentoniga basgångar på högsta volym som till slut fick mig att fly till hörlurarna och eget musikskapande.

Jag är rätt så nöjd med min komposition, även om jag ser och hör saker som jag behöver jobba på i mitt fortsatta musikihopknåpande. Frågan är nu bara om jag ska tacka den vansinnigt trevliga människan ovanpå för besväret eller om jag ska fortsätta räkna till 58000 varje gång jag ser honom…

Obs! Volymen är det ständiga sorgebarnet. Den behöver sänkas manuellt före uppspelning. Annars risk för tinnitus.