Julhälsning

Skulle egentligen ha skrivit musik till decemberrimmet här i min Captain’s Log för några veckor sedan, men i takt med att tonerna växte fram i Sibelius – med hjälp av ypperliga NotePerformer – insåg jag att texten inte passade. Så jag skrev en ny.

Sålunda blir detta mitt officiella God Jul för i år.

Och den nya texten jag skrev för att passa musiken lyder som följer:

Wish you all a merry Christmas
Light the candles and sing a Christmas joyful rhyme
now to celebrate time after time,
how the year passes mild into a glowing light,
blessed with colour and shimmers bright
Glist’ning stars in the snow give warmth to the night
Tell the morning it’s free of all dark plight
Jubilare….
Jubilare….

Hear with hope now the chorus bells in steeples
all filling Christmas night
O gladly, gladly join the Christmas choir
O praise now the Yuletide fire
Wish you all merry Christmas white
What a glorious, glorious sight