My work here is done

Det var föreläsning i astronomi igen ikväll, och jag ställde några frågor som läraren inte kunde svara på. Det är rättvist eftersom jag vet att han kommer att ställa frågor på tentan sen som JAG inte kan svara på.