Humlekavalkad

Har varit löjligt förtjust i humlor i alla tider (men tycker det är mycket klurigt att se skillnad på de många olika arterna, inte minst därför att de skiljer sig åt beroende på om det är en drottning, arbetare eller drönare) och kan bara glädjas åt att det börjar råda konsensus på gräsrotsnivå kring dessa och många andra insekters livsavgörande roll i vår överlevnad. Utan pollinerande insekter, ingen mat på bordet.

Det är inte så enkelt för en stativlös amatör att fotografera humlor i denna stad där det blåser jämt och de dessutom med sin tyngd får blomstren att gunga på sina stjälkar. Men stockrosor tycks locka dem att dröja sig kvar. Får nästan för mig att de blir lite drogade – i alla fall mer stationära – mitt i allt pollenöverflöd.

Hushumla på stockrosknopp
Svårt att se men gissningsvis också hushumlor (på stockros)

Åkerhumla på syrenbuddleja
Åkerhumla i fingerborgsblomma
Mörk jordhumla (?) på rysk salvia
Stenhumla på rysk salvia

Mörk jordhumla (tror jag) på gulsporre