Nya kunskaper via jobbet

I översättningsarbetet behöver man titt som tätt dubbelkolla fakta, och alla dubbelkollar resulterar nästan hver gang i sprillans nya och trevliga kunskaper. Det är endast i sådana stunder jag längtar tillbaka till mitt skolungdoms-jag eftersom jag på den tiden hade ett suveränt bra minne (”halvfotografiskt”). Nu för tiden har jag svårt att komma ihåg ens hur gammal jag är. ”Du är för rolig”, som grannen sa utan att dra på munnen.

Hur som helst. Till dagens nya kunskaper hör bland annat…

att Sargassohavet, som ligger nordost om Kuba, har fått sitt namn efter den sargassotång (en blåalg) på havsytan, som i tjocka sjok har hindrat sjöfarten ända sedan 500-talet f Kr (om man ska tro Himilkos); i våra dagar råder det i alla fall ofta total stiltje i detta hav och det, tillsammans med de stora tångskogarna och Bermuda i den västra delen (med de spårlöst försvunna fartygens triangel), har gjort att Sargassohavet fått dåligt rykte bland sjö- och annat folk

att Katedralskolan i Lund grundades 1085 och därmed är Nordens äldsta lärosäte; det var Knut IV av Danmark, sedermera helgonförklarad och kallad Knut den helige, som donerade pengar till skolans grundande; Knut dödades förresten ett år senare av upprorsmän anförda av Blakke (även känd som Piper och Eivind Bifra); Knut efterträddes av kung Olof Hunger som möjligen kan ha offrats för att råda bot på missväxten och svälten under hans regeringstid (man tycks i alla fall inte ha funnit hans grav)

att man kan äta kaveldun: https://www.utsidan.se/cldoc/kaveldun-traskmarkernas-snabbkop_7427.htm