Avgränsningar

När jag nu grunnar som bäst på min faktabok så kliver mängdlära fram på stora fötter som ett jääla kruxigt problem att lösa. Mängdens avgränsande linje är i sig själv en retsticka: vad ska vara innanför och vad ska vara utanför? Och vad är det egentligen som definierar själva skiljelinjen, varför är det så mycket som så gärna vill lägga sig plums på den i stället för på endera sidan av den?

It seems I’ve hit a brick wall. Let’s just hope my skull is thick enough to break through it and make it come tumbling down.

To paraphrase Hedy Lamarr: If there’s a problem, figure out why that is and do something about it.