Några år senare…

I samband med en ommöblering hittade jag en gammal Lär dig teckna hundar-kurs, i vilken författaren Walter T. Foster skriver i slutet:

”If you merely buy the book, look it over and put in on a shelf, I will feel like we have both missed the boat and maybe I haven’t done my part. Go back and try again, won’t you?”

Det där kunde ha varit riktat direkt till mig, men troligen hade inte Foster tänkt sig att det skulle dröja många, många år innan jag ”gick tillbaka och försökte igen”. Boken är så gammal att författaren utan betänkligheter kan använda WTF som sin signatur.

Men vad är det de säger? ”Bättre sent än för jämnan” (pardon the tongue in cheek)? Så i början av sommaren lovade jag mig själv att teckna en hund om dagen ur boken. Det lyckades, så när som på de dagar då deadlines behövde gå före. Och med tanke på att jag numera alltid tecknar och skriver med ”fel” hand, så är jag mycket nöjd med resultatet.

Här ett axplock.