I valet mellan ritplatta och keyboard

…var det ovanpågrannens basgångar på högsta volym som till slut fick mig att fly till hörlurarna och eget musikskapande.

Jag är rätt så nöjd med min komposition, även om jag ser och hör saker som jag behöver jobba på i mitt fortsatta musikihopknåpande. Frågan är nu bara om jag ska tacka grannen eller om jag ska sucka tungt…

Obs! Volymen är det ständiga sorgebarnet. Den behöver sänkas manuellt före uppspelning. Annars risk för tinnitus.