Min kamera

I ett avseende älskar jag min Android. Med snabba kamerans 12 megapixlar kan jag fånga rara honungsbin i flykten – stora ögon och pollenpäls och allt. Fattar knappt att det är moi som tagit bilderna!

Just denna dag körde de ett arbetspass bland stockrosor och mjölkört.