Nej

Jag är inte ens en bråkdel så rädd för virus som jag är för ryktesspridning och oresonlig flockmentalitet.

Det räcker att besöka Folkhälsomyndighetens hemsida och följa deras rekommendationer. Inget jagande efter uppskruvade tonlägen behövs. Bara sansat lugn och sunt förnuft. Frisk luft och motion.

Jag gråter över alla gamla människor som står och ser förvirrade ut bland butikernas hyllor vilka ”smarta” människor länsat på gryn och toapapper.