Ordens förskjutning

Det är fascinerande att få vara med i realtid när ord och uttryck börjar användas med andra, ibland helt motsatta, betydelser än de haft i decennier, kanske till och med i århundraden.

Några ganska roliga exempel är när journalister, politiker, sakkunniga, företagsledare, kulturpersonligheter och andra som troligen tvingats läsa och lära sig en hel del i sina liv…

* anar oråd inför något och säger att de blir ”misstänkta” istället för ”misstänksamma”. ”När bedragaren ringde upp blev jag rätt misstänkt.” Sålunda, när en person blir haffad för ett brott antar jag att vederbörande från och med nu är ”misstänksam”, det vill säga, ”hyser misstankar gällande omgivningens avsikter” (NEO). Sherlock Holmes, vad glad du ska vara att du aldrig levt, och framför allt inte i dessa tidevarv. Till och med du hade blivit förvirrad…

* i bevakningen av EU-förhandlingarna om det ekonomiska hjälppaketet meddelar att Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike av de andra unionsländerna kallas snåla eller i bästa fall ”ansvariga”. Därmed förmodar jag att jag även i detta fall måste lära mig att vända på uttrycken och hädanefter säga om personer som bär skulden för olika typer av samhällshaverier att de är ”ansvarsfulla”, alltså tar eller känner ansvar (NEO).

* beskriver goda gärningar som ”björntjänster”. Alltså måste jag, som gärna brister ut i någon av Djungelbokens gamla sångtexter, nu på allvar lära mig att det ska vara ”en björntjänst gör ju ALLA glad”. För åt helvete med grammatiken nu när man ändå håller på.

Det gäller att hänga med i utvecklingen om man vill vara en del av det sociala nätverket. Annars finns risken att man vaknar upp en dag och inte kan kommunicera med en enda mänska eftersom den breda massan har bestämt sig för en helt ny uppsättning regler medan man låg och sov.