Om jag ska nämna 12 saker

…som jag har lärt mig idag så är de hämtade ur ”Faktakalendern 2021” och påfläskade med lite kött på benen med hjälp av bland annat Wikipedia och Nationalencyklopedin, och de lyder som följer:

*fotoelektriska effekten – en lag som visar att ljus är kvantiserat; den förarbetades av bland annat Max Planck men fick sitt slutgiltiga utförande av Albert Einstein, vilket gav honom Nobelpriset i fysik 1921; Max Planck fick Nobelpriset i fysik 1918, i egenskap av kvantteorins huvudsakliga upphovsman

*brownsk rörelse – små partiklars slumpmässiga rörelser som beskrevs av både Jan Ingenhousz 1765 och Robert Brown 1827 men som förklarades först av Albert Einstein 1905 och ledde till att existensen av atomer och molekyler slutligen accepterades

*heelingsystem – omfördelar ett fartygs ballastvatten så att det inte får slagsida; på en isbrytare hjälper systemet fartyget att rulla fram och tillbaka så att isen lättare bryts

*punktskriftens bokstäver, siffror och skiljetecken (gick ganska fort att lära sig i teorin, men jag kommer att behöva repetera!) – Louis Braille var en organist, blind efter en barndomsolycka, som utvecklade punktskriften redan som ung, men den blev inte officiellt vedertagen förrän efter hans död (han dog i TBC 1852); i Sverige fanns Amy Segerstedt som 1892 grundade ett punktskriftsbibliotek i Stockholm.

*Oden – en av de fem isbrytare som för närvarande är i bruk i Sverige och som också är det längsta av dem med sina 107,75 m och som dessutom är det enda av dem som är byggt vid Götaverken i Göteborg (lite nostalgi där eftersom salig svärfar ingenjörade där en gång i tiden); de övriga är Ale, Atle, Frej och Ymer – samtliga byggda vid varvet OY Värsilä i Helsingfors och enbart isbrytare emedan Oden är både isbrytare och forsknings- och expeditionsfartyg

*Captain Molly Kool – namnet på en privatägd isbrytare som såldes till Kanadas kustbevakning 2018 och döptes om till just Captain Molly Kool, efter en av Nordamerikas första registrerade kvinnliga sjökaptener, Myrtle Kool, och tillika Kanadas första sjöbefäl; hon föddes 1916, dog 2009 och hann däremellan vara den hittills enda (om jag förstått saken rätt) kvinna som gått den handelsmarina utbildning som erbjuds i Saint John, New Brunswick

*Jesus hade så många som 2 Judas bland sina 12 apostlar – den apostel-Judas som inte har en penningpung som symbol går även under namnet Taddeus, Lebbeus eller ”Jakobs son” och han har en knölpåk eller hillebard som symbol

*Hjalmar Branting – fick tillsammans med norrmannen Christian Lous Lange Nobels fredspris år 1921 för sitt arbete för Nationernas förbund, bildat 1920, som en förebådare av FN

*Albert Einstein – erbjöds att bli Israels president 1952 men tackade (som bekant?) nej

*Atle – eller Atli – är ett fornnordiskt namn besläktat med Attila som betyder ”lillefar”. Hade ingen aaaning; i den fornnordiska Völsungasagan blir Atle tagen av daga av sin äkta maka Gudrun, men i den tyska versionen av samma berättelse (Nibelungenlied) klarar han livhanken

*Gram – betyder inte bara en tusendel av ett kilo utan även ”bister”, åtminstone när det gäller Odens svärd, som inspirerade J.R.R Tolkien när han skrev Sagan om ringen; det är inte svårt att tänka sig att Tolkien även inspirerades av Odens spjut Gungner som smitts av dvärgar, samt av hans magiska armring Draupner som också smitts av dvärgar och som droppar av sig åtta nya ringar var nionde natt, lika tunga som originalet

*Dusjanbe – huvudstad i Tadzjikistan, ett land i Asien som har ungefär lika många invånare som Sverige, en medellivslängd på 72 år och en valuta som kallas somoni