Jakten på det upphöjda lugnet

Det är en bit kvar innan jag lyckas sätta mig över den vrede som uppstår när timtals arbete under motorhuven omintetgörs när hylsan till en extremt svåråtkomlig bult släpper från hylsnyckeln och ramlar ner mellan generatorn och spjällhuset, i en obegriplig fördjupning som inte går att nå annat än genom att avlägsna alla de nyss så slitsamt monterade delarna på det infernaliska grenröret. Tre timmar rakt ner i sjön.

Det är inget fordon jag äger. Det är en svordom.